Rivning

Allt från betongplattor till skolor, villor och stora plåtlokaler.

 • Rivning med grävmaskiner, olika storlekar.

Schakt & Anläggning

 • Grunder för nyproduktion och utbyggen
 • Dräneringar
 • Läckor och kabelbrott
 • Park och natur
 • Lekplatser
 • Plattsättning
 • Asfaltsarbeten

Spräckning

 • Slaghammare
 • Simplex

Transport

 • Utställning av lastväxlar flak i storlekar 10-35 kubik
 • Leveranser: jord, krossmaterial, kubiksäckar

Kontakta oss

Natevägen 4
44557 Surte

<info på lovgrens. net> (på=@)
www.lovgrens.net