Vår maskinpark

Vi är väl förberedda för alla typer av uppdrag genom att vi har vår egen maskinpark. För att följa reglerna så har vi regelbunden service och förnyar maskinerna var 5:e år.

Minigrävare

Upp till 2-4 ton, kompaktgrävare. Perfekt för trånga utrymmen och trädgårdar.

Lastbilar

För leveranser och bortforsling. Tillgång till kran.

Dumprar och kompaktlastare

Vi har ett varierat utbud med olika storlekar och funktioner för att underlätta materialhantering och effektivisera vårat arbete

Övrigt

Spräckutrustning, diverse handverktyg, mm...

Kontakta oss

Natevägen 4
44557 Surte

<info på lovgrens. net> (på=@)
www.lovgrens.net