Om oss

Lövgrens Riv & Schakt är ett komplett företag inom rivning, transport och anläggning.

Företaget startades som egen firma av Jörgen Lövgren redan 1993 och är sedan 1999 ett aktiebolag med en inarbetad profil och stor erfarenhet och kapcitet inom anläggningsbranchen.

Lövgrens Riv och Schakt började i en liten skala och har expanderat under åren då marknaden har funnit företaget. Vi började med rivning och sedan tillkom transport och även anläggning. I dagsläget är vi ca 12 som arbetar och den största delen av vår verksamhet är inom anläggning.

Våra uppdrag är allt från att riva villor, skolor och på raffinaderier till att bygga lekplatser på både kommunala och privata dagis och skolor.

Vi har nära samarbete med Byggportalen, där vi valt kompetenta och kompletterande företag inom hela byggbrachen. Detta gör oss till ett självklart och tryggt val.

sdfsdf

Tillstånd & Utbildningar

Hos oss har de flesta behörighet att köra diverse entreprenadmaskiner, motorsågskort, arbete på väg, heta arbeten, besiktning, behörighet för lekställningar.

Vi är också utbildade inom BAS-U & BAS-P.

Miljöpolicy

Vi vill åstadkomma bästa arbetsinsats med lägsta möjliga miljöpåverkan.

För att uppnå målet ska vi sträva efter:

 • Minska vårt behov av fossila bränslen
 • Alla våra maskiner ska vara minst EU steg 1 miljömaskiener
 • Köpa in miljömärkta varor och därmed påverka våra leverantörer i en miljöanpassad riktning
 • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer miljöfarligt avfall på ett säkert sätt
 • Arbeta för att vårt miljöarbete ständigt ska förbättras
 • Effektivisera transporter
 • Vi arbetar enligt ISO9001:2015, ISO14001:2015,Ohsas 18001:2007

Arbetsmiljöpolicy

Vårt arbete är aldrig så viktigt eller bråttom att vi inte hinner göra det säkert!

Genom utbildning, kommunikation samt analys och identifiering av risker kommer vi att säkerställa att åtgärder vidtas för identifiering av säkerhetsrisker som uppstår i vår verksamhet. Vi kommer aktivt arbeta för att minska dessa risker så långt det är praktiskt möjligt.

Med ett aktivt och väl fungerande arbetsmiljöarbete skall vi vara en säker och attraktiv arbetsgivare som förebygger risker och ohälsa.

 • Vi skall driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagstiftningen.
 • Vi skall arbeta så vi förebygger skador och ohälsa på våra arbetsplatser.
 • Vi har som mål att ständigt förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
 • Befintliga och uppkommande risker skall dokumenteras och analyseras löpande för att förebygga olyckor.
 • Arbetsmiljöarbete skall ingå som en naturlig del i det vardagliga arbetet i samarbete med alla anställda och inhyrda medarbetare.
 • Skyddsombud och medarbetare som tilldelas arbetsmiljöuppgifter skall ges kunskap/utbildning så arbetet genomförs på ett professionellt sätt.

Kunder och samarbetspartners

Kontakta oss

Lekstorps industriväg 5
443 41 Gråbo

<info på lovgrens. net> (på=@)
www.lovgrens.net