Det lilla företaget med den stora kapaciteten

Rivning

Image Description

Schaktning

Image Description

Anläggning

Image Description

Spräckning

Image Description

Om oss

Lövgrens Riv och Schakt började i en liten skala och har expanderat under åren då marknaden har funnit företaget. Vi började med rivning och sedan tillkom transport och även anläggning. I dagsläget är vi ca 12 som arbetar och den största delen av vår verksamhet är inom anläggning.

Våra uppdrag är allt från att riva oljecisterner på raffinaderier till att bygga lekplatser på både kommunala och privata dagis och skolor.

Kunder och samarbetspartners

Kontakta oss

Natevägen 4
44557 Surte

<info på lovgrens. net> (på=@)
www.lovgrens.net